رئال مادرید برای سال 2018

رئال مادرید

عملکرد خسوس وایخو در این فصل درخشان بوده اما حجم بالای مصدومیت هایش رئالی ها را نگران کرده است.

مدیران رئال گزینه ماندن وی در آینتراخت به صورت قرضی تا سال 2018 را زیر نظر دارند. رئال احتمال دارد که در آخرین لحظه قرارداد په په را تمدید کند و شاید هم به دنبال خرید بازیکنان دیگر در خط دفاعی برود.

رئال مادرید

رئال مادرید برای سال 2018 احتمال موکول کردن بازگشت وایخو به سال 2018